Välkommen att söka stipendier inom skogsindustrin

Disponent Christian Storjohanns Stiftelse delar ut stipendium för eftergymnasial utbildning till ungdomar (begreppet ungdom sträcker sig fram till fyllda 30 år), vilka antingen själva är anställda inom de företag som ingick i “gamla” Billerud AB eller har en familjemedlem som är eller har varit anställd inom nämnda företag.

Stiftelsen kommer från och med 2015 dessutom att bevilja ett doktorandstipendium per år.

Se mer detaljerad information om våra stipendier, och hur du kan söka dem, nedan.

Ansökan

Vi erbjuder stipendium för både eftergymnasiala studier och för dig som skall doktorera. Här intill kan du se vilka stipendier som finns tillgängliga att söka. Du kan ladda ned din ansökningsblankett redan nu eller läsa mer om våra stipendier här.

Anmälan tas emot via post till adress:

Disponent Christian Storjohanns Stiftelse
Mikael Karlsson
Udden
663 29 SKOGHALL

STIPENDIUM FÖR EFTERGYMNASIALA STUDIER

Stipendium för ungdomar

STIPENDIUM FÖR DOKTORANDSTUDIER

Doktorandstipendium

Sista ansökningsdag för doktorandstipendium är den 13 december 2019 och för stipendium för ungdomar den 15 mars 2020.

Porträttet målat av Helmer “Mas-Olle” Olsson

Historia

Disponent Christian Storjohanns Stiftelse inrättades 1947.

Christian Storjohann föddes 1868 i norska Bergen. Som 16-åring kom han till Värmland för att studera jordbruk, och i Värmland blev han kvar resten av sitt liv. Han anses vara mannen som utvecklade det lilla Billerud AB till en storkoncern.

Från 1907 och fram till sin död 1954 verkade han inom detta Billerud AB, som VD under 40 år och även som styrelseordförande i två omgångar.

Christian Storjohanns motto var “Nulla dies sine linea”, som han översatte till “Ingen dag utan ett framsteg”.