Stipendium för ungdomar

Stipendium för den som läser vidare efter gymnasiet

Disponent Christian Storjohanns Stiftelse delar ut stipendium till ungdomar för utbildning.

Stipendium utgår till eftergymnasial utbildning, alltså utbildningar som ktäver gymnasiekompetens. Antagningsprov till utbildning kan i förekommande fall likställas med gymnasiekompetens.

– Utbildningen skall omfatta minst två läsår.
– Stipendium kan endast erhållas två gånger.
– Stipendium utges ej till elever inom Komvux.

Rätt att söka har den som är tillsvidareanställd, med minst fem års anställningstid, inom skogsrörelsen eller skogsindustrin som “gamla” Billerud AB (organisationsnummer 556000-5216) innehade och bedrev per den 31 december 1984.
Rätt att söka har även den som har en familjemedlem som är eller har varit anställd inom nämnda verksamhetsområden och tillhör Billerud AB Personalstiftelse och Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden. Som anhörig räknas endast förälder och fosterförälder.

Begreppet ungdom sträcker sig fram till fyllda 30 år.

Ansökan görs på den blankett som finns att skriva ut på startsidan. Studieintyg, daterat året då man söker stipendium, skall bifogas ansökningsblanketten.

Ansökan skall finnas hos stiftelsen senast 15 mars 2020.

Frågor besvaras av stiftelsens sekreterare Mikael Karlsson:
Mobil: 070-5564063
Mail: mikael.e.karlsson@storaenso.com


Ansökan skickas till:

Disponent Christian Storjohanns Stiftelse
Udden 
663 29 SKOGHALL